O firmie

  • Linie do produkcji brykietu 300-700 kg/h
  • Linie do produkcji pellets 700-1500 kg/h
  • Suszarnie bęnowe do trocin 500-2500 kg/h
  • Rębaki i rozdrabniacze
  • Rozdrabniacze do siana i słomy 1000-1500kg/h
  • Suszarnie do drewna 40-500m3
  • Kotłownie na biomasę mokrą (trocina, kora, zrębki, ...) moc 500kW-8MW
  • Kotłownie na biomasę suchą (trocina, brykiety, pellets, owies, ...) 15kW-8MW